LOGO

Czym jest azbest?
Jak szkodzi?
Produkty z azbestu
Azbest na Lubelszczyźnie
Jak usuwać?
LinkiAZBEST NA LUBELSZCZYŹNIE

Wójewództwa lubelskie oraz mazowieckie są obszarami, w których w dalszym ciągu znajduje się wiele niezutylizowanych produktów azbestowych, które, gdy zostaną uszkodzone, emitują do atmosfery włókna azbestowe. Włókna te są wdychane przez mieszkańców obszarów położonych w pobliżu źródła azbestu i osiadają w płucach, przyczyniając się do chorób takich jak pylica azbestowa czy rak płuc. Warto również zauważyć, że rak płuc jest jednym z najniebezpieczniejszych nowotworów i zachorowanie na niego bardzo często prowadzi do śmierci.

Poniższa mapa obrazuje rozmieszczenie wyrobów zawierających azbest w układzie wojewódzkim:

Rozmieszczenie wyrobów zawierających azbest w układzie
wojewódzkim
Źródło: http://www.ib.serwery.pl/ib/ib005/ib005s026/ib005s026.pdf


SKŁADOWISKA AZBESTU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Odpady zawierające azbest są przyjmowane w województwie lubelskim w dwóch składowiskach:

SKŁADOWISKO W KRAŚNIKU
Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych WOD-BUD Sp. z o.o.,
23-200 Kraśnik
ul.Piłsudskiego 14

SKŁADOWISKO W PONIATOWEJ WSI
23-320 Poniatowa
ul. Młodzieżowa 4