Poniedziałek, 25 stycznia 2021, 18:48:36 CET
Strona główna arrow Publikacje nauczycieli
 
Menu główne
Strona główna
Nowiny
Analiza Matury 2010
Sukcesy
Dla gimnazjalistów
Księga gości
Szukaj
Publikacje nauczycieli
Panel Administratora
Forum
Dla Kandydatów
Procedury rekrutacji
O szkole
Adres
Statut
Historia
Hymn
Tytuł Najlepszego Absolwenta
Kalendarz roku szkolnego
Lista postaci
Dyrekcja
Nauczyciele
Uczniowie
Samorząd Uczniowski
Absolwenci
Administratorzy
Rada Rodziców
Unia Absolwentów
Linki
Chór Kantylena
Podręczniki
Kółko Turystyczne
English Zone
Zdrowy styl życia
Youth in action
Interactive exercises
Jugend Debattiert
Polskie szkoły i młodzież w CERN
Warsztaty dziennikarskie
Studia - informator emta.pl
Usuwamy azbest
Astronomia
Warsztaty Dziennikarskie
UFF
Lubelska Grupa Filmowa
Statystyka
OS: FreeBSD
PHP: 5.2.11
MySQL: 5.1.36
Czas: 18:48
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Użytkownicy: 426
Nowości: 921
Odsyłacze: 1
odwiedzających: 7015992

 
 
Publikacje nauczycieli Drukuj E-mail
Publikacje nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego:

 • Piotr Budzyński, Edward Jurka, Obsługa ruchu turystycznego - podręcznik dla szkół pomaturalnych. Lublin: Wyd. Policealnego Studium Rekreacji, Sportu i Turystyki 2009 (Opracowanie redakcyjne - Piotr Budzyński)

 • Dominika Domaciuk, Zasady wariacyjne a ich teleologiczna interpretacja, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, XLII (2008),  Tarnów: BIBLOS 2008, s. 52-67
 • Dominika Domaciuk, Jak zbudować akcelerator?, "Fizyka w szkole" 2008, nr 5, s.51-52
 • Dominika Domaciuk, Dlaczego helikopter nie kręci się w kółko?, Publikacja scenariusza lekcji nagrodzonego w konkursie "Wystrzałowa lekcja" organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik. http://www.kopernik.org.pl/konkurs_wystrzalowa_lekcja.php
 • Dominika Domaciuk, Marzenia warto spełniać, Polskie szkoły i młodzież w CERN, "Ad rem" 2009/II, nr 18, s.32-33
 • Dominika Domaciuk, Jak nie rozbić komórki?, "Foton", 106, Jesień 2009, s.51-52
 • Dominika Domaciuk, Niebo nie jest czarne, "Nauczanie przedmiotów przyrodniczych", nr 35, 3/2010


 • Kasińska A., M. Gajewska, M. Jurak, M. Karwowska, M. Sobczak, "Czytać-rozumieć-tworzyć". Pakiet edukacyjny dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej. LSCDN Lublin 2009. Projekt systemowy „Bliżej sukcesu egzaminacyjnego”.
 • Kasińska A., M. Gajewska, M. Jurak, M.Karwowska, M. Sobczak, „Czytać-rozumieć-tworzyć”. Pakiet edukacyjny dla nauczycieli przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego w części matematyczno-przyrodniczej. LSCDN Lublin 2009. Projekt systemowy „Bliżej sukcesu egzaminacyjnego”.
 • Kasińska A., E. Niemczewska-Borowczak, J. Pawłowski, Puls Życia. Zeszyt ćwiczeń – część 2. Wydawnictwo Nowa Era 2009.
 • Kasińska A., Konkurs „Tajemnice ciała człowieka” [w:] Puls Życia. Książka Nauczyciela do podręcznika „Puls Życia 2”.  Wydawnictwa Nowa Era,  2009, [s. 110-120].
 • Kasińska A., „Klasówka po szkole podstawowej. Test diagnostyczny”. – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2009
 • Kasińska A., „Klasówka po gimnazjum. Test diagnostyczny”. – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2009
 • Kasińska A.,  Testy sprawdzające [w:] „Puls Życia. Książka Nauczyciela do podręcznika „Puls Życia 3”, Wydawnictwa Nowa Era,  2008, [s. 45-70].
 • Kasińska A., Diagnoza edukacyjna – cele i założenia. Portal internetowy Wydawnictwa Nowa Era, 2007.
 • Kasińska A., "Znaczenie diagnozy wstępnej w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela”  -  Biuletyn Internetowy Wydawnictwa Nowa Era, zbiory materiałów edukacyjnych w serwisie www.nowaera.pl, 2007.
 • Kasińska A., Test diagnostyczny „Po wakacjach” dla uczniów rozpoczynających naukę biologii w gimnazjum  -  Biuletyn Internetowy Wydawnictwa Nowa Era, zbiory materiałów edukacyjnych w serwisie www.nowaera.pl, 2007.
 • Kasińska A., „Wykorzystanie zbiorów Muzeum przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym w edukacji przyrodniczej. Scenariusze zajęć edukacyjnych.” – współredaktor pracy zbiorowej. Muzeum Przyrodnicze, Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. 2006.
 • Kasińska A., „Jak sprawdził się mój podręcznik do biologii – analiza funkcji podręcznika po trzech latach reformy w gimnazjum.” – KONSPEKT, Wydawnictwo Akademos, nr 4/5 2002.
 • Kasińska A., „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie – I edycja międzyszkolnego konkursu dla szkół gimnazjalnych” – Wiadomości Opinie Myśli. WODN w Lublinie, nr 4 (45) 2002, [s. 41-43].
 • Kasińska A., „Metody aktywizujące w nauczaniu biologii w gimnazjum. Twórcze notatki.” – Internetowy Publikator Edukacyjny -  Centrum Informacji Wirtualnej 2002.

 • Katarzyna Słoboda, Wykorzystanie komputera na lekcji języka niemieckiego KOMPURETEISATZ IM DEUTSCHUNTERRICHT

 • Halina Szwajgier,  Pomoce dydaktyczne na lekcjach języka obcego, "Języki Obce w Szkole" 1994, nr 5
 • Halina Szwajgier,  Alternatywne metody nauczania na  lekcjach języka obcego, "Języki Obce w Szkole" 1997, nr 5 
 • Halina Szwajgier, Collage - nasze miasto, "Języki Obce w Szkole" 2000, nr 4 
 • Halina Szwajgier, Metoda projektu,  Pismo WODN w Lublinie 2002/X
 • Halina Szwajgier, Jak wykorzystuję prasę na lekcjach języka niemieckiego, "Języki Obce w Szkole" 2003, nr1
 • Halina Szwajgier, Wymiana z Niemcami, Pismo WODN w Lublinie 2003/II
 • Halina Szwajgier, Wykorzystanie materiałów autentycznych na lekcji, "Języki Obce w Szkole" 2004, nr 1
 • Halina Szwajgier, Jak wykorzystuję materiały autentyczne, "Języki Obce w Szkole"  2004, nr 3
 • Halina Szwajgier, Tworzymy poezję na lekcji języka niemieckiego, "Języki Obce w Szkole" 2004, nr 4
 • Halina Szwajgier, Gazetki w mojej pracowni języka niemieckiego, "Języki Obce w Szkole" 2004, nr 6
 • Halina Szwajgier, Kilka sposobów na sukces w nauce języka obcego, "Języki Obce w Szkole" 2004, nr 6
 • Halina Szwajgier, Nowa matura z języków obcych - wyzwanie czy stres?, "Języki Obce w Szkole" 2005, nr 2
 • Halina Szwajgier, Poznajemy atrakcje turystyczne Europy, "Języki Obce w Szkole" 2005, nr 3
 • Halina Szwajgier, Kółko języka niemieckiego, "Języki Obce w Szkole" 2005, nr 4
 • Halina Szwajgier, Dyskusja na lekcji języka niemieckiego, "Języki Obce w Szkole", 2006, nr 2
 • Halina Szwajgier, Omawiamy poważne problemy na lekcji języka obcego, "Języki Obce w Szkole" 2006, nr 3
 • Halina Szwajgier, Lektura i dyskusja - ważny element w nauce j. obcego,  "Języki Obce w Szkole" 2006, nr 4
 • Halina Szwajgier, Matura - refleksje, spostrzeżenia..., "Języki Obce w Szkole" 2006, nr 4
 • Halina Szwajgier, Dyskutujemy na lekcji j. obcego, "Języki Obce w Szkole 2006, nr 5
 • Halina Szwajgier, Co Lublin i nasze województwo mogą zaoferować UE?, "Języki Obce w Szkole" 2006, nr 6
 • Halina Szwajgier, Lekcja języka obcego nie musi być nudna, Pismo Ad rem w Lublinie 2006/X 
 • Halina Szwajgier, Praca z tekstem na lekcji języka obcego, "Języki Obce w Szkole" 2007, nr 2
 • Halina Szwajgier, Lekcja języka obcego - lekcja nauki tolerancji..., "Języki Obce w Szkole" 2007, nr 3
 • Halina Szwajgier, Dyskusja - niezbędny element w procesie nauczania j. o. "Języki Obce w Szkole" 2007, nr 4
 • Halina Szwajgier,  Uczmy dobrych manier na lekcjach języka obcego, "Języki Obce w Szkole" 2007, nr 5
 • Halina Szwajgier,  Lekcja po polsku i po niemiecku,  "Języki Obce w Szkole" 2008, nr 2
 • Halina Szwajgier, Porozmawiajmy o naszych sąsiadach "Języki Obce w Szkole" 2008, nr 5
 • Halina Szwajgier, Jedna z wielu lekcji powtórzeniowych "Języki Obce w Szkole" 2009, nr 5
 • Halina Szwajgier, Staram się uczyć ciekawie, "Języki Obce w Szkole" 2009, nr 6