Poniedziałek, 25 stycznia 2021, 16:57:36 CET
Strona główna arrow Youth in action
 
Menu główne
Strona główna
Nowiny
Analiza Matury 2010
Sukcesy
Dla gimnazjalistów
Księga gości
Szukaj
Publikacje nauczycieli
Panel Administratora
Forum
Dla Kandydatów
Procedury rekrutacji
O szkole
Adres
Statut
Historia
Hymn
Tytuł Najlepszego Absolwenta
Kalendarz roku szkolnego
Lista postaci
Dyrekcja
Nauczyciele
Uczniowie
Samorząd Uczniowski
Absolwenci
Administratorzy
Rada Rodziców
Unia Absolwentów
Linki
Chór Kantylena
Podręczniki
Kółko Turystyczne
English Zone
Zdrowy styl życia
Youth in action
Interactive exercises
Jugend Debattiert
Polskie szkoły i młodzież w CERN
Warsztaty dziennikarskie
Studia - informator emta.pl
Usuwamy azbest
Astronomia
Warsztaty Dziennikarskie
UFF
Lubelska Grupa Filmowa
Statystyka
OS: FreeBSD
PHP: 5.2.11
MySQL: 5.1.36
Czas: 16:57
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Użytkownicy: 426
Nowości: 921
Odsyłacze: 1
odwiedzających: 7015805

 
 
Projekt Unii Europejskiej "Youth in action" Drukuj E-mail

Youth in Action '2009

INTERNATIONAL YOUTH MEETING - AURICH - JUNE 2009


10 students of our school took part in the annual event that constitutes the part of the EU project 'Youth in Action'.

Here is a short preview of the coverage of the meeting.

To be continued ...

 Youth in Action - PowerPoint presentation1.ppt

Program „Młodzież w Działaniu”

Program „Młodzież w Działaniu” (Youth in action) jest  programem Unii Europejskiej kierowanym do młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat oraz do pracowników młodzieżowych. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

Program „Młodzież w Działaniu” rozpoczął się w 2007 i potrwa do 2013 roku. Bazuje na  doświadczeniach Programów: MŁODZIEŻ (YOUTH), Młodzież Dla Europy (Youth for Europe) i Wolontariacie Europejskim (European Voluntary Service), a także na konsultacjach z beneficjentami i dokumentach wspólnotowych dotyczących kierunków rozwoju polityki młodzieżowej.
Głównymi celami Programu „Młodzież w Działaniu” jest:

  • promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży,
  • rozwój solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych   krajów,
  • podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży,
  • wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży.

Program „Młodzież w Działaniu” wspiera następujące działania:

  • Akcja 1. – Młodzież dla Europy

Akcja 1.1. – Wymiana Młodzieży

Wspiera spotkania młodzieży (w wieku 13 – 25 lat) z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięć.

Akcja 1.2. – Wsparcie dla Inicjatyw Młodzieży

Stwarza możliwość zrealizowania działań służących społeczności lokalnej. Akcja przeznaczona jest dla młodych ludzi w wieku 18 – 30 lat. Możliwe będzie również realizowanie działań przez młodzież w wieku 15 - 17 lat pod warunkiem zaangażowania w projekt pełnoletniego doradcy.

Akcja 1.3. – Projekty w dziedzinie demokracji uczestniczącej

Akcja wspiera działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Jest skierowana do osób w wieku od 13 do 30 lat.

  • Akcja 2. – Wolontariat europejski

Umożliwia wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pracy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych, itp.) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w polskich organizacjach i instytucjach non-profit. Projekty Wolontariatu Europejskiego mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo przez młodych ludzi w wieku 18 – 30 lat. W wyjątkowych sytuacjach w projektach Wolontariatu będzie mogła uczestniczyć młodzież  od 16 roku życia.

  • Akcja 3. – Młodzież w Świecie

Umożliwia współpracę pomiędzy młodzieżą z Krajów Programu i Krajów Partnerskich. Wspiera m.in. organizację wymian z młodymi ludźmi z państw sąsiadujących z rozszerzoną Europą, a także z innych krajów świata.

  • Akcja 4. – Systemy wsparcia młodzieży

Akcja pomaga wszystkim, którzy są zaangażowani w działalność młodzieżową, w przygotowywanie i realizację projektów w ramach Programu „Młodzież w Działaniu”. Wspiera działania organizacji zaangażowanych w promowanie aktywnego obywatelstwa na poziomie międzynarodowym. Oferuje szkolenia, seminaria i staże dla pracowników młodzieżowych. W  Akcji 4. może uczestniczyć zarówno młodzież jak i osoby pracujące z młodymi ludźmi bez względu na wiek.

  • Akcja 5. – Wsparcie europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży

Wspiera dialog młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie. Umożliwia m.in. organizację seminariów dotyczących współpracy w tej dziedzinie.

 

Wyjazd do Niemiec w ramach projektu EU „Youth in action”

Wyjazd odbędzie się w dniach 1-9 grudnia 2007 r. Jego celem jest uczestnictwo w Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży z Finlandii, Hiszpanii, Niemiec i Polski.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 18 października (czwartek) o godz. 13.45 w sali 27.

Program wyjazdu do Niemiec "Youth n action"

Udział III LO w projekcie Youth in Action

Od roku 2004 uczniowie III LO, wraz z p. prof. Magdaleną Błaszczuk, uczestniczą w projekcie Unii Europejskiej „Youth in action”. Skutkuje to corocznymi wyjazdami wakacyjnymi do różnych europejskich państw.

W grudniu 2007 planowany jest kolejny wyjazd do Niemiec. Tym razem mottem przewodnim jest: „Europe – a book with seven seals“.

W ramach projektu współpracujemy ze szkołami w Niemczech, Finlandii, Hiszpanii i Walii. Bierzemy udział w międzynarodowych warsztatach (dziennikarskich, filmowych, artystycznych, radiowych, muzycznych, fotograficznych, itp.) prowadzonych przez liderów grup. Poza tym, wyjazdom towarzyszą wycieczki oraz liczne imprezy kulturalne i integracyjne, a także zajęcia sportowe.
Dzięki uczestnictwu w projekcie, młodzież poznaje różne kultury europejskie, rozwija swoje umiejętności językowe, jak również uczy się pracy w międzynarodowych zespołach.
Wyjazdy zwykle trwają od tygodnia do 10 dni.
W lipcu 2005 r. dziesięcioosobowa grupa młodzieży pojechała do Aurich (Niemcy). Tematem przewodnim spotkania było „ Different countries- One Europe. We are more similar than different”. Wyjazd był bardzo udany i zaowocował wieloma przyjazniami, które trwają do dziś. Zobacz fotorelację z wyjazdu