Poniedziałek, 25 stycznia 2021, 18:20:55 CET
Strona główna arrow Tytuł Najlepszego Absolwenta
 
Menu główne
Strona główna
Nowiny
Analiza Matury 2010
Sukcesy
Dla gimnazjalistów
Księga gości
Szukaj
Publikacje nauczycieli
Panel Administratora
Forum
Dla Kandydatów
Procedury rekrutacji
O szkole
Adres
Statut
Historia
Hymn
Tytuł Najlepszego Absolwenta
Kalendarz roku szkolnego
Lista postaci
Dyrekcja
Nauczyciele
Uczniowie
Samorząd Uczniowski
Absolwenci
Administratorzy
Rada Rodziców
Unia Absolwentów
Linki
Chór Kantylena
Podręczniki
Kółko Turystyczne
English Zone
Zdrowy styl życia
Youth in action
Interactive exercises
Jugend Debattiert
Polskie szkoły i młodzież w CERN
Warsztaty dziennikarskie
Studia - informator emta.pl
Usuwamy azbest
Astronomia
Warsztaty Dziennikarskie
UFF
Lubelska Grupa Filmowa
Statystyka
OS: FreeBSD
PHP: 5.2.11
MySQL: 5.1.36
Czas: 18:20
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Użytkownicy: 426
Nowości: 921
Odsyłacze: 1
odwiedzających: 7015925

 
 
Tytuł "Najlepszgo Absolwenta III LO" Drukuj E-mail

KRYTERIA PRZYZNAWANIA TYTUŁU
NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA III LO

 1. O przyznaniu tytułu decyduje suma punktów uzyskanych za następujące elementy :

  a. średnia ocen na świadectwie ukończenia liceum – 100 punktów za średnią 5,0 oraz po 10 punktów więcej za każdą 0,1 powyżej tej średniej i 10 punktów mniej za każdą 0,1 poniżej

  b. osiągnięcia na olimpiadach przedmiotowych, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych –
  • 100 punktów za tytuł laureata
  • 90 punktów za tytuł finalisty
  • 100 punktów za I miejsce w konkursie
  • 90 punktów za II miejsce w konkursie
  • 80 punktów za III miejsce w konkursie

  Uwaga! Brane są pod uwagę osiągnięcia z 3 lat nauki, a punkty za kilkakrotne osiągnięcia w tej samej olimpiadzie lub konkursie są sumowane.

  c.   praca społeczna na rzecz szkoły i środowiska, np. praca w samorządzie uczniowskim, reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, udział w reprezentacjach sportowych, Kantylena, wolontariat, itp. – od 0 do20 punktów
                      
  Uwaga! Punkty za pracę w kilku formacjach nie są sumowane.

 2. Kandydat do uzyskania tytułu otrzymał na zakończenie nauki w liceum wzorową ocenę z zachowania.
 3. Rada Rodziców za tytuł najlepszego absolwenta przyznaje nagrody pieniężne :
  • I miejsce – 500 zł.
  • II miejsce – 300 zł.
  • III miejsce – 200 zł.